Gymnastikopvisning

den 16. marts 2018, kl. 17.30 - 20.30 i hallen ved Skibelund Gymnastik- og Idræts Efterskole.

Program:
17.30 Der spises den medbragte mad
          (medbring selv service og drikkevarer)
18.30 Opvisning af: Familie-Hygge holdet
          Kidsvolley
          Springlopper
19.30 Har du/I mulighed for at prøve forskellige aktiviteter:
          Hockey, kids volley, springe i springcentret, få målt din
          body-age (kr.50,-), Indoor cykling, smidighedsøvelser
          m.m. så tag tøj på du kan røre dig i.
20.00 Kaffe og kage

Arrangementet er gratis, alle er velkommen til en hyggelig aften.

Gymnastikudvalget

Ingen kommentarer: