Generalforsamling for Skrave Lokalråd

Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Lørdag den 24. februar 2018, kl. 9.30


i Københoved Forsamlingshus. Der serveres kaffe og rundstykker.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af formanden senest den 21. februar. Send gerne på peo(snabel-a)vejshovedvej.dkSkrave Lokalråd

Ingen kommentarer: