Skrave Hjem og Kultur

Skrave Hjem og Kultur er navnet på den tidligere husholdningsforening.

Foreningens formål er socialt og kulturelt samvær for sognets beboere.

Der er arrangementer året rundt: I foråret en ugentlig cykeltur, hvor alle kan deltage, i september foregår den årlige udflugt og resten af året arrangeres der ca. en gang om måneden virksomhedsbesøg, foredrag, hyggeeftermiddag eller lignende.

Årligt kontingent kr. 100 pr. person / kr. 150 pr. par

Bestyrelse:

Solvejg Holm, formand, tlf. 7484 7131
Bente Villadsen, næstformand, tlf. 6111 1985
Lola Lecius Larsen, kasserer, tlf. 2824 8157
Marianne Kley, sekretær og PR, tlf. 7484 7366
Gerda Hansen, best.medlem, tlf.
Inge Mathiasen, suppleant, tlf. 7484 7955

Suppleant Karsten Petersen, tlf. 5239 0432


Ingen kommentarer: