Høstfest

Den årlige høstfest for alle fra land og by afholdes for voksne fredag, d. 14.09.18, i Københoved Forsamlingshus og for børn som regel fredagen før. Invitation omdeles til alle husstande.

Hverdagsgudstjeneste

Torsdag den 26. april - aftnen før Stor Bededag - kl. 19.00 i Skrave kirke.
Skodborg/Skrave kirkekor medvirker.
Efter gudstjenesten er der varme hveder og kaffe for alle i Graverhuset.
Menighedsrådet håber rigtig mange har lyst til at deltage.

Affaldsindsamling

Søndag den 22. april 2018, kl. 10.00 starter vi med kaffe og rundstykker.
Derefter er tiden igen inde til, at der skal ryddes op langs vores veje i sognet.

ALLE er velkommen til at deltage, vi fordeler strækningerne mellem de fremmødte.

Vi ses ved Skrave Foreningshus, Skravevej 14.

Lokalrådet

Saml ind for Hjerteforeningen, så får vi en hjertestarter mere


To timer af din tid = endnu en hjertestarter i Skrave.

Kan vi samle mindst 30 personer, som vil samle ind til Hjerteforeningen i to timer, så belønnes vi med en hjertestarter som tak.
Indsamlingen er søndag den 22. april. Tiden ligger i de fleste byer om formiddagen - måske til lidt over middag.

Alle kan deltage, også din moster i Køge – indsamlere skal tilmeldes vores indsamlingshold, men indsamlingen kan foregå i det danske land.
Vil du også hjælpe til, så giv lyd (senest torsdag kl. 12.00) direkte til Berit på berit(snabela)langetved.dk.

Når vi er mindst 30 personer tager jeg kontakt til Hjerteforeningen, som så opretter et hold. Så giver jeg grønt lys for tilmelding. Derefter skal vi tilmelde os enkeltvis til indsamlingen og angive "holdet" (som oprettes af Hjerteforeningen) og vælge vores rute - ruterne ligger som regel i byerne. Tidspunkterne afhænger af indsamlingsruterne i de enkelte byer. Når vi afleverer indsamlingsbøsserne, noteres vi, og har 30 deltaget, så er vi i mål mht hjertestarteren. 

To hjertestartere i sognet giver mere tryghed.Berit Thuesen

Idrætsugen 2018

Husk det er uge 24 der er idrætsuge 

SUIF er igang med planlægningen af den kommende idrætsuge , dermed også indsamling af tombolagaver , så hvis nogen skulle have noget liggende der kan bruges er vi modtagelige, vi kan godt hente, ellers afleveres på Gastrupvej 19 (41447166 Elsebeth)


Mvh SUIF

Trækning af Præmiespil 2017 /18


Så er vi klar med en ny sæson af vores lokale Præmiespil.
Hver 2. måned året igennem udtrækkes 13 numre. Gevinsterne fordeles således:


Det først udtrukne nummer vinder 500 kr. Det 2. og 3. nummer vinder hver 100 kr.
Derefter trækkes der 10 numre på hver 50 kr.

Sæson 2017/18 er følgende numre udtrukket

August :
70, 37,157
114,110,172,58,162,183,86,223,207,48

Oktober :
80 , 139,140
68,35,145,133,198,78,83,5,18,58


December :
105, 159,221,
37,7,165, 122,59, 204,85, 133,180, 162


Februar :
15, 139,48
101 ,142 ,178, 211, 35, 210, 94 ,23, 110 ,204.

April :
207, 192,100,
99, 118, 12, 21, 6, 177, 140, 136, 128, 130

SUIF ønsker vinderne tillykke.

På færde i kælderen i foreningshuset?


Tror du der sker noget om natten i foreningshuset? Kig her: